Haberler:

Vip Üyelere özel Program İndir kategorisi altına Windows 10 Enterprise 64 Bit indirme linki eklenmiştir.

Ana Menü

Delphi Nesneler

Başlatan Safirmedya, 06 Mart , 2011, 22:14:13

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Safirmedya

//TEdit Nesnesi
Bilgi girişi yapılabilen nesnelerdir.
AutoSelect TRUE ise tab tuşu ile focus yapıldığında edit içindeki
bilgiyi seçili hale getirir.
AutoSize TRUE ise edit içindeki yazının fontu değiştiğinde editin
büyüklüğüde değişir.
CanUndo TRUE ise önceki yazı geri alınabilir.
CharCase Edit içindeki yazıları büyük, küçük harfli olması sağlanabilir.
HideSelection TRUE ise edit aktifliğini kaybederken seçilmiş yazılar
varsa seçilmişlik kaybolur.
SelStart Şeçme işleminin kaçıncı karekterden başladığını gösterir.
SelLength Kaç karekter seçildiğini gösterir.
SelText Seçilen karekterleri gösterir.
SelectAll Edit içindeki tüm yazıyı seçili hale getirir.
Clear Edit içindeki yazıyı temizler.
ClearSelection Seçili kısmı siler.
MaxLength Edite en fazla kaç karekter girilebileceğini gösterir.
Modified Edit içindeki yazılarda değişme meydana geldiğinde TRUE
değerini alır
RaadOnly TRUE ise edit içindeki karekterler değiştirilemez
Text Edit içindeki yazıyı gösterir.
GetLenText Edit içindeki karekter sayısını verir.
CopyToClipboard Edit içindeki yazıyı clipboarda kopyalar.
CutToClipboard Edit içindeki yazıları clipboarda kopyalar ve editi
temizler.
PasteFromClipboard Clipboarddaki yazıyı edite kopyalar

//TLabel Nesnesi
TLabel nesnesi etiket yazılar için kullanılır.
Transparent TRUE ise label'in arka planının görülmesini sağlar(şeffaflaştırır).
FocusControl Kısayol tuşu tanımlanırsa focusu kime devredeceğini gösterir.
WordRap Label üzerindeki yazılar labelın büyüklüğünü aşarsa bir alt satıra geçmesini
sağlar.
ShowAccelChar TRUE ise başına & işareti koyulan karekterin altı çizili olarak gösterilir,
kısa yol tuşu olarak kullanılır.
//TMemo Nesnesi
Çok satırlı bilgi girişlerinin yapıldığı nesnelerdir.
Alignment Memo içindeki sayıların sağa sola ortaya konuçlanmasını sağlar.
Lines Memeodaki satırları öğrenmeye ve değiştirmeye yarar.
Momo1.Lines[5]:='Seni seviyem';    ifadesi 6. satıra Seni seviyem yazar.
Memo1.Lines.Strings[6]:='Bende';  ifadesi 7. satıra Bende yazar.
Lines.Count Memodaki satır sayısını verir.
Lines.Add Memoya satır ekler.  Memo1.Lines.Add('Sevmek güzeldir');
Lines.Insert Araya satır ekler.    Memo1.Lines.Insert(3, 'Sende seviyo musun');
Lines.Exchanges İki satırın yerini değiştirir. Memo1.Lines.Exchanges(4,6);
Lines.Move Satırın yerini değiştirir.  Memo1.Lines.Move(2,3);
Lines.IndexOf Verilen değerin memoda kaçıncı satırda olduğunu verir. Değeri bulamazsa -1
dönderir.
Memo1.Lines.IndexOf('Bende');
Lines.SaveToFile Memodaki yazıyı dosyaya kaydeder.   Memo1.Lines.SaveToFile('Deneme.txt');
Lines.LoadFromFile Memoya dosyadan bilgi yükler.  Memo1.LoadFromFile('Autexec.bat');
WantReturn TRUE ise enter tuşu imleci bir alt satıra geçirir
WantTab Tab tuşu normalde form üzerindeki nesneleri dolaşmak için kullanılır. TRUE değerini
alırsa bu özelliğini kaybeder ve memo içinde kullanılmaya başlanır.
ScrollBars Memo içindeki yazılar memoya sığmadığı zaman kaydırma çıbukları ekler.
//TButton Nesnesi
Komut düğmeleridir.
Cancel TRUE ise cancel tuşu bu button için kullanılır.
Default TRUE ise enter tuşu bu button için kullanılır.
ModalResult Buttona basıldığında çeşitli sonuçlar dönderebilir. Seçilene göre değişik komutlar
çalışabilir.
//TCheckBox Nesnesi
Seçenek kutucuklarıdır.
AllowGrayed TRUE ise CheckBox'ın gri hale de gelmesini sağlar.
Checked TRUE ise onaylı demektir.
State CheckBox'ın durumunu öğrenmeye, değiştirmeye yarar.
//TRadioButton
Radyo butonu şeklindeki seçenek kutucuklarıdır. Aynı taşıyıcı üzerindekilerden sadece bir
tanesi işaretlenebilir.
//TListBox
Belli elemanları listelemeye yarar.
Column Elemanların kaç kolonla sıralanacağını gösterir.
ExtendedSelect TRUE ise parçalı olarak birden fazla eleman seçilebilmesine olanak verir.
Items Listedeki elemanları öğrenmeye ve değiştirmeye yarar. TListBox1.Items[3]:='Delphi';
Item.Add Yeni elemanlar eklenmesini sağlar.  ListBox1.Items.Add('mamy');
Items.Insert Araya eleman ekler. ListBox1.Items.Insert(7, 'İstanbul');
Items.Count Eleman sayısını verir.
Items.ItemIndex Seçili nesnenin indexini verir.
TopIndex Ekranda en üstte görülen elemanın indeksini öğrenmeye ve değiştirmeye yarar.
ListBox1.TopIndex:=3;
Items.IndexOf Verilen elemanın kaçıncı olduğunu dönderir.   ListBox1.Item.IndexOf('Mami');
Items.Move Elemanın yerini değiştirir.  Items.Move(4, 7);  4.satırı 7.satıra taşır.
Items.Delete Eleman siler.  ListBox1.Items.Delete(9);
Items.Exchange İki öğenin yerini değiştirir.  ListBox1.Items.Exchange(5,2);
Items.LoadFromFile Elemanları dosyadan yükler.   ListBox1.Items.LoadFromFile('Deneme.txt');
Items.SaveToFile Elemanları dosyaya kaydeder. ListBox1.Items.SaveToFile('Dersler.dat');
IntegralHeight TRUE ise elemanın hepsi gösterilir. Parçalı, yarım  gösterim kapatılır.
ItemHeight Elemanların yüksekliğini belirler. Style özelliği lbOwnerDrawFixed olmalı
MultiSelect TRUE ise çoklu seçime izin verir.
Style Elemanları nasıl göstereceğini verir.
Standart : Bütün elemanlar aynı yüksekliktedir.
lbOwnerDrawFixed: Bütün elemanlar aynı yükseklite olmak üzere ItemHeight ile düzenlenebilir.
lbOwnerDrawVariable: Elemanlar farklı yüsekliklerde ayarlanabilir.
SelCount Çoklu seçimlerde kaç tane elemanın seçildiğini verir.
Selected Belirli bir elemanın seçili olup olmadığını sorgular.   Selected[7] gibi.
Sorted Elemanları sıralı olarak listeler.
//TComboBox
Aşağıya doğru açılan liste kutusudur.
DropDownCount ComboBox açıldığında kaç satırın listelenceğini tanımlar.
MaximumLength Elemanların en fazla uzunluğunu verir.
Style ComboBox'ın tipini belirler.
Items TListBox'taki gibidir.
Text ComboBox'ın seçilen elemanını verir.
//TGroupBox
Nesneleri gruplamaya yarar. Taşıyıcı bir nesnedir. Mesela  bu nesne silinirse içindeki
nesnelerde silinir.
//TPanel
Düz taşıyıcı bir nesnedir.
//TRadioGroup
RadioButtonları gruplandırmaya yarar.
Items. Bu özellik ile butonlar eklenebilir.
ItemIndex İşaretli olan elemanın indexini verir
Colums Elemanların kaç sütünla dizileceğini belirtir.
//TFrame
Form gibi bir taşıyıcı bir nesnedir. Ancak Frameler yeni bir nesneymiş gibi başka
formlarda kullanılabilir. Tek başlarına kullanılamazlar. Yeni bir frame oluşturmak için File
menüsünden New Frame seçilir. Frame oluşturulup kaydedildikten sonra component paletten TFrame
nesnesiyle kullanılabilir. Yani önce Frame yaratmanız. gerekir. Tüm özellikleri formlar
gibidir.

//TAction
Belli komutları içinde barındıran bir nesnedir. Aynı komutlar çeşitli yerlerde kullanılacaksa
işleri kolaylaştırır. Çift tıkladığınızda açılan pencereden kendi komutlarınızı ve ya tanımlı
komutları seçebilirsiniz. Bu komutları kullanabilmek için nesnelerin Action kısmında
belirtmeniz yeterlidir.
//TMainMenu
Ana menü oluşturmaya yarayan nesnedir. Çift tıkladığınızda veya Items özelliğine
tıkladığınızda açılan pencereden menüler tanımlanır. ImageList özelliği ile TImageList
nesnesiyle seçilen iconların menülerle kullanılmasını sağlar.
//TImageList
Bu nesne çeşitli iconları, resimleri liste halinde toplamanızı ve onları icon
kullanlabilecek nesnelerde kullanmanızı sağlar. Çift tıkladığınızda açılan pencereden
iconlar seçilebilir. Iconların genişliği ve yükseklikleri ayarlanabilir. Image
kullanılabilecek nesnelerin(Mesela menülerde, speedbuttonlarda) ImageList özelliğinde
belirtirseniz ilk imaj ilk elemana, sonraki imaj sonraki elemana otomatik olarak atanır.
İsterseniz daha sonra da değiştirebilirsiniz.
Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Hz.Muhammed

Safirmedya

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Hz.Muhammed